Herinrichting midden gedeelte van De Borgstee

Het platform InHarkstede gaat in samenwerking met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een herinrichting van het midden gedeelte van De Borgstee. Het midden gedeelte van De Borgstee is de ruimte tussen OBS De Driespan en de sporthal. De kinderopvang en bibliotheek hebben daar nu hun plek, een deel staat leeg en de hal naast na de ingang heeft zelfs geen invulling. De Borgstee zal in 2021 duurzaam aardbevingsbestendig worden gemaakt hetgeen ook mogelijkheden biedt het midden gedeelte te herinrichten. Er is Dorpsbelangen subsidie beschikbaar gesteld om een samen met de gemeente, gebruikers van De Borgstee en inwoners van Harkstede een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden om het midden gedeelte van De Borstee als dagelijkse centrale ontmoetingsruimte voor jong en oud. In de loop van januari 2021 zullen de voorbereidingen van het onderzoek worden gestart. Neem voor meer informatie contact op met de initiatiefnemers, Albert Koers (vvHarkstede), Anke van Duuren (Dorpsbelangen) en Sietze Greydanus (tvv Argus)